ARIADNE, THEME: KITCHEN, PHOTOGRAPHER: LOUIS LEMAIRE
ARIADNE, THEME: KITCHEN, PHOTOGRAPHER: LOUIS LEMAIRE